SVK|

Naším hlavným cieľom je podporovať efektívnu komunikáciu medzi farmaceutickými spoločnosťami, lekármi a rôznymi organizáciami v zdravotníctve. Skúmame a analyzujeme potreby lekárov a lekárnikov, ktoré sa objavujú pri každodennej práci a vytvárame podmienky na ich splnenie. Na základe podnikovej filozofie je našou snahou počúvať a porozumieť klientom, vypracovať riešenia na základe spoločnej výmeny myšlienok a nápadov. Hodnotnými informáciami z trhu, poskytovanými klientom podľa ich osobných preferencií a v súlade s individuálnymi požiadavkami prispievať k napĺňaniu krátko a dlhodobých stratégií našich partnerov.

Zaviedli sme medzinárodne používané metódy pre prieskum trhu, realizovali sme podobný zber a analýzu informácií pomocou cieľovo orientovaného prieskumu trhu vo viacerých krajinách.

Garanciou vysoko kvalitatívnej úrovne našich služieb sú:

- všeobsiahle poznatky z farmaceutického trhu a zo zdravotníctva
- výnimočne komplexné portfólio našich služieb, ktoré zahŕňa všetky obchodné procesy súvisiace s každodenným životom farmaceutických firiem
- náš integrovaný prístup zameraný na problémy.Bližšie informácie o našich službách môžete čítať v ponuke "Naše riešenia"

 

Scan Group
Rybárska 1099/21
931 01 Šamorín

V.3.0 (Last Update: 2015.02.16.)
© Scan Group 2009-2014, Všetky práva vyhradené.