SVK|

Spoločnosť Dendrite bola založená v roku 1999 za účelom poskytovania softvérovej podpory na regionálnej úrovni v stredoeurópskych krajinách, na vývoj softvérov Dendrite International Inc. určených pre farmaceutický trh.

Stavajúc na skúsenostiach získaných v nadnárodnom prostredí, od roku 2007 pôsobíme v Maďarsku pod firemným názvom Dendrite Hungary a sme vo výlučnom vlastníctve vnútrozemských vlastníkov.

Naše široké portfólio vytvorené na základe skúseností získaných v oblasti zdravotníctva zahŕňa tiež divízie zaoberajúce sa prieskumom trhu v zdravotníctve, vývojom softvérov, správou a údržbou databázy lekárov/lekárnikov. Vo všetkých troch oblastiach činností sme dosiahli dynamický rozvoj.

 

Scan Group
Rybárska 1099/21
931 01 Šamorín

V.3.0 (Last Update: 2015.02.16.)
© Scan Group 2009-2014, Všetky práva vyhradené.