Scan group

účinnosť a inovácie

SVK|

Poskytovanie mnohotvárnych služieb na základe všeobsiahlych poznatkov z farmaceutického trhu a zo zdravotníctva.

- viac ako desaťročná domáca i medzinárodná odborná skúsenosť
- vysoko kvalifikovaní odborníci
- denne aktualizovaná databáza
- v popredí záujmu firmy je zákazník
- kvalitný prieskum trhu

Scan Group
Rybárska 1099/21
931 01 Šamorín

V.3.0 (Last Update: 2015.02.16.)
© Scan Group 2009-2014, Všetky práva vyhradené.